(SK) (EN)
Ju jitsu
Ju Jitsu
Čo je Ju Jitsu

Ju Jutsu (rozdiel v spôsobe písania Ju Jutsu a Ju Jitsu je z praktického hľadiska bezvýznamný) je umenie boja bez zbrane proti jednému, alebo viacerým neozbrojeným, alebo ozbrojeným útočníkom, ktoré na jeho elimináciu využíva všetky dostupné prostriedky: hody, úchopy, páky, kopy, údery, útoky a tlaky na citlivé miesta, škrtenie, odvádzacie a znehybňujúce techniky. 

Ju Jitsu je sebaobrana, otvorený bojový systém, ktorý sa flexibilne prispôsobuje dobe a podmienkam. Je schopný absorbovať a prispôsobiť si nové techniky z ktorejkoľvek oblasti bojových umení. Nezakazuje žiadne chvaty. Je použiteľný v každom prostredí a za akýchkoľvek podmienok. Nerozhoduje hmotnosť, výška, sila, ale rýchlosť reakcie a správna technika. Základným princípom je tvrdá a rýchla likvidácia nepriateľa.