(SK) (EN)
Tréningy
Tréningy

Dvojhodinová komplexná jednotka sa v prípravnej časti venuje rozcvičeniu, zahriatiu organizmu, rozvoju fyzickej kondície, zvýšeniu ohybnosti a strečingu. Záver prípravnej časti tvorí nácvik kotúľov a pádov z rôznych pozícii.
V úvode hlavnej časti prebieha kickboxing s použitím láp a makiwar, nácvik postojov, chôdze a techník Karate bez partnera, prípadne nácvik kata. Ťažisko hlavnej časti tvorí vlastný nácvik techník s neozbrojeným, alebo ozbrojeným (palica, reťaz, nôž, pištoľ) súperom a ich následne spájanie a riešenie konkrétnych situácii. Pre lepšiu orientáciu v priestore a zefektívnenie pohybov boli zavedené formy nácviku boja s viacerými útočníkmi proti jednému obrancovi, ktorý stojí medzi nimi a využíva konkrétne techniky proti zrýchľujúcim sa predpísaným útokom.
Záver tréningovej jednotky tvorí obyčajne kumite proti jednému, alebo viacerým útočníkom a následne strečing.

Zvládanie techník Ju Jitsu je náročné na psychickú odolnosť. Relatívna zložitosť techník predpokladá určitý stupeň inteligencie, preto je stanovená minimálna veková hranica oproti iným systémom pomerne vysoká.

Pre zachovanie podstaty bojového umenia so svojim komplexným repertoárom techník, vrátane tých, ktoré túto podstatu zabezpečujú, nevykonáva sa u nás súťažná forma tohoto systému. Jediná možnosť konfrontácie je porovnanie počtu dosiahnutých bodov pri skúškach na jednotlivé stupne technickej vyspelosti. Možno práve to je dôvodom, že základňa stálych cvičencov Ju Jitsu nedosahuje až takú početnosť ako v súťažných formách bojových športov. Tento komplexný systém vyžaduje ďaleko viac trpezlivosti a času ako nácvik jeho fragmentov a postup v napredovaní sa môže zdať pomalý a nudný, no napriek tomu počet vážnych záujemcov neustále narastá a "Umenie vyhnutia sa" má korene na Slovensku pevne zapustené.