Vyhlásenie Ju Jitsu klub Profesionál o ochrane osobných údajov

Všetky osobné dáta, ktoré získame počas vašej návštevy webu www.jujitsu.sk spracovávame v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.

K zaisteniu väčšieho bezpečia a zamedzeniu prístupu tretích osôb k vašim osobným údajom, používame kódovanie. Protokol SSL (Secure Socket Layer) prenáša získané osobné údaje v šifrovanej forme a zároveň overuje ich autenticitu, aby sme predchádzali neželanému zneužívaniu dát tretími osobami. 

Prihlásenie k bezplatnému pravidelnému odobieraniu našich klubových newsletterov je podmienené poskytnutím vašej e-mailovej adresy. Slúži výhradne na zasielanie newsletterov, nikdy ich neposkytujeme tretím osobám.

Zmenu alebo vymazanie vašich osobných údajov môžete vykonať kontaktovaním našich administrátorov cez kontaktný formulár.

Súbory cookie 

Na našej webstránke a v e-mailových správach bežne využívame funkcie malých dátových súborov cookie, priehľadné GIF, pixelové značky, webovú signalizáciu a ďalšie obdobné nástroje, ktoré sú užitočné pri zhromažďovaní a analýze dát. Uvedené údaje používame na zlepšovanie nášho webového obsahu a na zvyšovanie jeho relevancie. Taktiež ním meriame efektivitu našich reklám, identifikujeme a opravujeme problémy a zlepšujeme celkový dojem z našej webovej stránky.

Sociálne siete a ochrana vašich osobných údajov

Na internetovej stránke www.jujitsu.sk a sociálnych sieťach Ju Jitsu klub Profesionál používame malé dátové súbory cookie a ďalšie podobné mechanizmy (webové signály), pomocou ktorých zhromažďujeme informácie o užívateľskom správaní, spôsobe používania našich webových stránok a aplikácií. Sociálne siete, ktoré ponúkajú interaktívne zásuvné modely a iné funkcie (pripojenie k službe Facebook, označovanie “Páči sa mi”, Google na hľadanie priateľov) figurujú ako tretia strana. Každá sociálna sieť má vytvorené pravidlá na ochranu osobných údajov, ktoré si môžete detailne prečítať na webovej stránke danej siete. Používanie údajov zo strany tretích strán je vždy ošetrené v uvedených pravidlách. Tretie strany môžu využívať rôzne spôsoby sledovania, najmä prostredníctvom súborov cookie na vlastné účely. Je povolené spájanie informácií o využívaní webstránky s inými osobnými údajmi, ktoré sú o vás zhromažďované. Získavajú sa aj analytické dáta, pomocou ktorých sa meria výkonnosť a efektívnosť obsahu či reklamy na sociálnych sieťach.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné dáta zásadne nezverejňujeme. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám, subjektom, ani organizáciám. Výnimku tvoria subjekty, s ktorými spolupracujeme v rámci riadneho vybavenia vašej požiadavky v súlade s danými predpismi. Vaše osobné údaje sú vždy sprístupnené jednorázovo a len za účelom vybavenia konkrétnej záležitosti.

Kontakt

Prevádzkovateľom internetových stránok www.jujitsu.sk je OZ Ju Jitsu klub Profesionál

Informácie ohľadom použitia a ochrany vašich osobných údajov vám poskytneme prostredníctvom e-mailu info@jujitsu.sk.